MÜSİAD Elazığ’dan Helal Gıda Sertifikalı Ürünlere Destek (17 Ağu 2017)
17 Ağustos 2017
MÜSİAD’dan ASKON’a Ziyaret (30 Kasım 2017)
30 Kasım 2017

Uzun, DEİK’in Değişen Yapısı İle İlgili Açıklamalarda Bulundu (27 Kas 2017)

Ekonomi Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş haline getirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) yapısı baştan aşağı değiştirildi ve yönetmeliği yayımlandı.

MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun da DEİK’in yapısının değişmesi üzerine açıklamada bulundu.

Başkan Uzun açıklamasında şı ifadelere yer verdi:

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve DEİK’e bağlı çalışan İş Konseylerinin genel yetkisi Ekonomi Bakanlığı’na verildikten sonra, seçim ve görevlerin sıralandığı yönetmelik de Resmi Gazete’nin 26 Kasım günlü sayısında yayımlandı.

Yayımlanan yönetmelikte, DEİK’te Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’ne (TÜSİAD) hiçbir şekilde yer verilmediği belirtildi.

Yönetmeliğe göre, DEİK’in ana kurucuları TOBB, TİM, MÜSİAD ve Türkiye Müteahhitler Birliği oldu. Bu arada yönetime İcra Kurulu ve Başkanlık Divanı mekanizmaları eklendi.

““Ana kurucu” ve “Kurucu kuruluşlar” ayrımı yapıldı”

Yönetmelikte daha önce sadece DEİK kurucusu kurumlar vardı ancak yeni yönetmelikte kurucular arasında “ana kurucu” ve “kurucu kuruluşlar” ayrımı yapıldı.

TÜSİAD önceki yönetmelikte kurucular arasında bulunurken, yeni yönetmelikte ne ana kurucular ne de kurucu kuruluşlar arasında yer almadı. DEİK 4 ana kurucu, 90 kurucu kuruluş olmak üzere 94 üye tarafından kurulmuş hale geldi. Bu kuruluşlar dışında DEİK’e üye olunabilecek. Bu şekilde üye olanlar ise “kurumsal üye” sayılacak. Ana kurucu kuruluşlar DEİK’e katkı payı ödeyecekler. Diğer kurucu kuruluşlar ise aidat ödeyecekler.

“12 asil üye ve bir başkanla görev yapacak”

Yeni yönetmelik ayrıca DEİK’in Yönetim Kurulu yanında bir “İcra Kurulu” oluşturmasını öngördü. İcra Kurulu yönetim kurulu üyeleri arasından 12 asil üye ve bir başkanla görev yapacak.

Getirilen bir başka yapısal değişiklik ise bir ülkenin iş konseyinin altında ve o iş konseyine bağlı olmak şartıyla, aynı ülkeye mahsus ikinci bir iş konseyinin kurulmasına imkan verilmesi oldu.

“İş Konseyi kurabilmek için 10 şirketin olması şartı getirildi”

İş Konseyi kurabilmek için 10 şirketin olması şartı getirildi. Ekonomi Bakanlığı eğer stratejik görürse bu şartı aramadan bir ülke için iş konseyi kurabilecek. İş konseyleri coğrafi ya da bir başka kritere göre gruplanabilecek. İş konseylerine ayrıca bütçe verilecek ve bütçe harcama ve denetimi de genel hükümlere benzer şekilde takip edilecek.

DEİK Genel Kurulu her yıl Kasım veya Aralık aylarında yapılacak. İş Konseyleri de genel kurul yapacaklar ve bu genel kurul Ekim ayında gerçekleşecek.

DEİK yönetim kurulu nasıl oluşacak?

DEİK yönetim kurulu, bakan tarafından atanacak başkanla birlikte 35 üyeden oluşacak. iş konseyleri başkanlarından 11, 4 ana kurucu kurumun başkanları olmak üzere 4 üye, diğer kurucu kuruluş ve kurumsal üyelerden dokuz üye, DEİK bütün üyelerinden on asil ve on yedek olmak üzere 34 kişi ve atanan başkandan oluşacak. Yönetim kurulu 4 yıl için seçilecek. DEİK Genel Kurulunda sadece yönetim kurulu üyeleri seçilecek.

Daha önce yapılan yasal düzenlemede DEİK Başkanının atanması ve görevden alınması yetkisi Ekonomi Bakanlığı’na verilmişti.

DEİK yönetimine İcra Kurulu ve Başkanlık Divanı eklendi

Yeni yönetmelikle, DEİK yönetim mekanizmasına İcra Kurulu ve Başkanlık Divanı yapıları da eklendi.

İcra Kurulu, 13 kişiden oluşacak. DEİK Başkanı İcra Kurulu’nun da başkanı olacak. 4 ana kurucu kurumun başkanları otomatik olarak icra kurulu üyesi olacaklar. Yönetim kurulu sayman üyesi de otomatik üye sayılacak. Kalan 7 üye Yönetim Kurulu tarafından, ikisi diğer kurucu veya kurumsal üyelerden, dördü İş Konseyi Başkanları arasından, biri ise Genel Kurulun diğer üyeleri arasından seçilecek.

Yönetmelikle, DEİK Başkanı ve yönetmelik gereği otomatik olarak DEİK Başkan Yardımcısı olan ana kurucu kuruluş başkanlarından oluşan 5 kişilik “Başkanlık Divanı” da oluşturuldu. DEİK Başkanı katılmadığı toplantı için başkan yardımcılarından birini görevlendirecek.”

Comments are closed.